Comunicare transparentă

Anunt achizitie calculatoare. Caiet de sarcini

Obiective generale si specifice ale institutiei - 2019

REGULAMENT - CADRU DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE al Casei Judetene de Pensii Ilfov

Raport anual privind aplicarea Lg. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, pe anul: 201820192020

Regulamentul de organizare si functionare a Caselor Judetene de Pensii

 

Tabel cu data pensionarii pe noua lege

 

Situatia drepturilor salariale la Septembrie 2017

Situatia drepturilor salariale la Martie 2018

Situatia drepturilor salariale la Septembrie 2018

Situatia drepturilor salariale la Martie 2019

Situatia drepturilor salariale la Septembrie 2019

Situatia drepturilor salariale la Martie 2020

Situatia drepturilor salariale la Septembrie 2020

Situatia drepturilor salariale la Martie 2021

Situatia drepturilor salariale la Septembrie 2021   

Situatia drepturilor salariale la Martie 2022

Situatia drepturilor salariale la Septembrie 2022