Locuri de munca

ANUNT

 

- Concurs recrutare post temporar  vacant << click aici....>>Pentru bibliografie si atributiile postului << click aici....>>

- Concurs recrutare consilier sperior << click aici....>>Pentru bibliografie si atributiile postului << click aici....>>

- Concurs recrutare post asistent medical << click aici....>> 

- Concurs recrutare post temporar  vacant << click aici....>>. Pentru bibliografie si atributiile postului << click aici....>>

 - Concurs recrutare post temporar  vacant << click aici....>>. Pentru bibliografie si atributiile postului << click aici....>> 

ANUNT << click aici....>>

- Anunt ocupare prin concurs a unei functii temporar vacante << click aici....>>Pentru bibliografie si atributiile postului << click aici....>>

- Anunt ocupare prin concurs a unei functii temporar vacante << click aici....>>Pentru bibliografie si atributiile postului << click aici....>>

- Anunt ocupare prin concurs a unei functii publice de executie vacanta de inspector. Pentru bibliografie si atributiile postului << click aici....>>

- Anunt ocupare prin concurs a unei functii contractuale vacante. Pentru bibliografie si atributiile postului << click aici....>>

- Anunt ocupare prin concurs a unei functii vacante << click aici....>> .               Pentru bibliografie si atributiile postului << click aici....>> 

- Anunt ocupare prin concurs a unei functii temporar vacante << click aici....>>  . Pentru bibliografie si atributiile postului << click aici....>>  

- Anunt ocupare prin concurs a unei functii temporar vacante << click aici....>>  . Pentru bibliografie si atributiile postului << click aici....>> 

- Anunt ocupare prin concurs a unei functii publice de executie vacanta de consilier, grad profesional

superior << click aici....>> . Pentru bibliografie si atributiile postului << click aici....>>

 

- Anunt ocupare prin concurs a unei functii temporar vacante << click aici....>>  . Pentru bibliografie si atributiile postului << click aici....>> 

 

- Anunt ocupare prin concurs a unei functii temporar vacante << click aici....>>. Pentru bibliografie << click aici....>>

 

- Anunt sustinere interviu pentru functia publica vacanta de Inspector, grad profesional superior << click aici....>>

 

- privind ocuparea prin transfer la cerere a unei functii publice de executie vacante in cadrul Casei Judetene de Pensii ILFOV << click aici....>>

 

- privind ocuparea prin concurs de recrutare, in luna aprilie, a unei functii contractuale vacante  << click aici....>>

 

- privind ocuparea prin concurs de recrutare, in luna martie, a unei functii contractuale vacante << click aici....>>

 

- privind ocuparea prin transfer la cerere a unei functii publice de executie vacante in cadrul Casei Judetene de Pensii ILFOV << click aici....>>

 

 Anunt angajare EESI-Contractual  Anunt angajare EESI-F.P

 

 

 

A N U N Ţ

 

 

 Anunt angajare1-pag1

 

Anunt angajare1-pag2

 

 

Anunt angajare

 

 

CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ILFOV

Organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantăde: Referent, clasa III, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Achiziţii Publice, Ad-tiv,Arhivă în data de 22 martie 2016, orele 1000 proba scrisă, iar interviul în data de 24 martie 2016, începând cu orele 1400.

Relaţii suplimentare se pot obţine la CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ILFOV, Compartimentul Resurse Umane, cu sediul în Bucureşti, B-dul Lacul Tei, nr.17, sector 2, telefon 021/212.12.26/123.

 

CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ILFOV

Organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantăde: - Expert, clasa I, grad profesionalsuperior, în cadrul Serviciului Stabiliri Prestaţii, în data de 10februarie 2016, orele 1000 proba scrisă, iar interviul în data de 12februarie 2016, începând cu orele 1200.

Relaţii suplimentare se pot obţine la CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ILFOV, Compartimentul Resurse Umane, cu sediul în Bucureşti, B-dul Lacul Tei, nr.17, sector 2, telefon 021/212.12.26/123.