Atributiile Caselor Teritoriale de Pensii

ART.4 Casa teritoriala de pensii are in principal următoarele atribuţii in plan teritorial:

 

  • Inregistreaza si asigura evidenta contribuabililor, in conditiile legii;

 

  • Incheie contracte de asigurari sociale, potrivit legii, si inregistreaza declaratiile de asigurare;

 

  • Asigura colectarea si evidenta contributiilor de asigurari sociale, conform legii;

 

  • Verifica modul de costituire, virare si incasare a contributiei de asigurari sociale si dispune, dupa caz, masurile prevazute de lege

 

  • Desfasoara activitatea de constatare si recuperare a creantelor bugetare, inclusiv prin executarea silita a acestora potrivit legii;

 

  • Certifica stagiul de cotizare si punctajul asiguratului, in conditiile legii;

 

  • Stabileste cuantumul drepturilor de asigurari sociale individuale si evidentiaza si efectueaza plata acestora, potrivit legii;

 

  • Stabileste si plateste indemnizatii si alte drepturi prevazute in legi speciale, finantate, in conditiile legii, de la bugetul de stat;

 

  • Emite decizii de recuperare a drepturilor incasate necuvenit si urmareste recuperarea acestora, in conditiile legii;

 

  • Prezinta propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, si dupa caz, pentru fundamentarea unor indicatori ai bugetului de stat;

 

  • Asigura executia bugetara, organizeaza contabilitatea acesteia;

 

  • Intocmeste si inainteaza CNPP, potrivit legislatiei in vigoare, contul de executie al bugetului asigurarilor sociale de stat precum si al bugetului de stat pentru indicatorii repartizati;

 

  • Realizeaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;

 

  • Distribuie persoanelor indreptatite, in limita locurilor repartizate, bilete de tratament balnear;

 

  • Rezolva contestatii, sesizari si reclamatii, potrivit competentelor legale;

 

  • Organizeaza si desfasoara activitatea de pregatire si perfectionare profesionala a personalului prin programme de instruire specifice domeniului de activitate, conform strategiei CNPP;

 

  • Asigura reprezentarea in fata instantelor de judecata, potrivit legii;

 

  • Numesc conducerea si asigura indrumarea si controlul activitatii caselor locale de pensii;

 

  • Asigura confidentialitatea si securitatea datelor;

 

  • Asigura transmiterea datelor catre nivelul central, in vederea consolidarii bazei de date nationale a CNPP ;

 

  • Asigura securitatea echipamentelor din dotare : protectia impotriva furturilor si/sau distrugerilor, manipulare conform specificatiilor tehnice;

 

  • Asigura administrarea patrimoniului propriu;

 

  • Asigura managementul resurselor umane in limitele competentelor legale ;

 

  • Prezinta CNPP, lunar raportul privind activitatea proprie, din angajamentul de performanta;

 

  • Asigura desfasurarea activitatii de arhivare a documentelor, potrivit prevederilor legale.

 

  • Indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege de statul aprobat de HG 771/2003 ori stabilite de presedintele CNPP