Legislație

Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2017, prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale >>>

Cerere pentru acordare bilet de tratament >>>

Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2016, prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice >>>

Cerere pentru acordare bilet de tratament >>>

 

 

Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2015, prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice >>>

Cerere pentru acordare bilet de tratament >>>

Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2014, prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice >>>

Cerere pentru acordare bilet de tratament >>>

LEGI - Acest capitol cuprinde legi ale Parlamentului, care privesc domeniul pensiilor si altor drepturi de asigurari sociale.
Legea nr. 79 din 11.03.2003
   Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare (M.O. nr. 193 din 26 martie 2003).
ORDONANŢE DE URGENŢ� - acest capitol cuprinde ordonante de urgenta ale guvernului, care privesc domeniul pensiilor si altor drepturi de asigurari sociale.
Ordonanta nr. 36 din 21.05.2003
   Ordonanta de Urgenta privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular

Membrii personalului diplomatic si consular din Ministerul Afacerilor Externe beneficiaza de pensie de serviciu daca indeplinesc urmatoarele conditii cumulative de pensionare: au varsta si stagiul complet de cotizare prevazute in legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale; au o vechime in diplomatie de cel putin 20 de ani barbatii si 15 ani femeile, din stagiul complet de cotizare.
Se considera vechime in diplomatie vechimea in munca diplomatica desfasurata de membrii personalului Afacerilor Externe, la misiunile diplomatice, oficiile consulare si alte reprezentante din strainatate ale Romaniei, precum si perioadele aferente cursurilor postuniversitare si stagiilor de pregatire, respectiv de specializare pentru activitatea diplomatica si consulara. (M.O. nr. 376 din 2 iunie 2003).

HOTĂR�RI DE GUVERN
Hotararea nr. 1000 din 21.08.2003
   Hotarare pentru indexarea indemnizatiei acordate in baza Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961

Incepand cu luna septembrie 2003, indemnizatia lunara neimpozabila de 15.000 lei, acordata pentru fiecare luna de stagiu militar efectuat in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961, in baza Legii nr. 309/2002, cu modificarile ulterioare, se indexeaza cu 14% si devine 17.100 lei.
Nivelul indexat al indemnizatiei lunare se utilizeaza, incepand cu luna septembrie 2003, la calculul veniturilor cuvenite sau aflate in plata, acordate in baza Legii nr. 309/2002, cu modificarile ulterioare. (M.O. nr. 624 din 31 august 2003).

ALTE ACTE NORMATIVE - Acest capitol cuprinde alte acte normative (cum ar fi ordine ale ministrului), care privesc domeniul pensiilor si altor drepturi de asigurari sociale.
Ordinul nr. 674 din 29.05.2003
   Ordin pentru completarea si modificarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor titlului I "Transparenta informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante" al cartii I din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 551/2003. (M.O. nr. 380 din 2 iunie 2003).