Acasa

 

Potrivit prevederilor Legii nr.9/2023, a fost eliminată obligativitatea prezentării/depunerii de către beneficiari a copiilor documentelor prevazute de legislația din domeniul de activitate al caselor teritoriale de pensii, fotocopierea gratuită a documentelor originale  fiind asigurată de instituțiile în cauză.

Modificari legislative începând cu 01.01.2024

 

 


 

 

COMUNICAT

referitor la restituirea unor contribuții de asigurări sociale de sănătate

 

     În Monitorul Oficial, Partea I nr.138 din 17 februarie 2023 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 4/2023 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate. 

     Contribuția de asigurări sociale de sănătate, reținută din veniturile din pensii în perioada 1 ianuarie - 27 decembrie 2022, aferentă perioadei 1 ianuarie - 27 decembrie 2022, va fi restituită, din oficiu, lunar, în perioada 1 martie 2023 - 28 februarie 2024. 

     Restituirea eşalonată a contribuției de asigurări sociale de sănătate se aplică şi în cazul hotărârilor judecătoreşti devenite executorii în perioada 28 decembrie 2022 - 28 februarie 2023.

     În cursul termenului precizat mai sus, respectiv 1 martie 2023 – 28 februarie 2024, orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

     Măsura de restituire a contribuției de asigurări sociale de sănătate nu vizează persoanele cărora li se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi cărora, în urma reţinerii acestor sume, nu le-au fost diminuate cuantumurile nete ale pensiei aflate în plată în anul 2022.

     În cazul decesului titularului drepturilor de pensie, restituirea sumelor cuvenite se va efectua către moştenitorii legali ai acestuia, pe baza cererii depuse la casa teritorială de pensii în evidenţa căreia se afla titularul dreptului la data decesului.

     

     Biroul de presă al CNPP                                         22.02.2023

 

 

 

 

 

ANUNTURI IMPORTANTE

 

 

Casa Judeţeană de Pensii Ilfov aspiră să devină o instituţie europeană cu rol activ în reforma serviciilor publice din cadrul instituţiilor deconcentrate a judeţului Ilfov prin respectarea şi aplicarea legislaţiei româneşti cu legislaţia europeană, garantând respectarea cerinţelor instituţiilor interne şi europene. Casa Judeţeană de Pensii Ilfov are misiunea de a administra şi gestiona resurse alocate de la buget pentru stabilirea pensiilor specifice sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în vederea aplicării politicilor şi programelor în domeniu a Casei Naţionale de Pensii Publice şi ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale si Persoanelor Varstnice. Vă invităm stimaţi pensionari si asiguraţi să vă informaţi asupra serviciilor pe care le oferă Casa Judeţeană de Pensii Ilfov tuturor participanţilor la sistemul public de pensii.

Instituţia noastră încearcă să răspundă la problemele dumneavoastră punând în aplicare principalele calităţi ale funcţionarilor publici - profesionalism, competenţă si transparenţă.
   

 
    

Puteţi afla:

    Care sunt condiţiile de obtinere a unei pensii din cadrul sistemului public de pensii în baza Legii nr. 263/2010 ?
    In ce conditii puteti beneficia de un bilet de tratament balnear ?
    Despre stagii de cotizare si contributii de asigurari sociale
    Despre indemnizaţii si ajutoare acordate în baza legilor speciale
    Cum este organizată Casa Judeţeană de Pensii Ilfov
    Pilonul II şi III de pensii private

Vă mulţumim că ne-aţi accesat si sperăm că veţi obţine informaţiile dorite urmărind meniul site-ului. Dacă aveţi păreri, sugestii despre activitatea instituţiei noastre, vă rugăm să ne scrieti, orice sugestie este oricând bine venită.

Vă dorim navigare plăcută. Conducerea Casei Judeţene de Pensi Ilfov

Accesati pagina principala a CASEI NATIONALE DE PENSII PUBLICE  http://www.cnpp.ro/

Planul naţional de lucru pentru Anul  European al Îmbătrânirii Active şi al Solidarităţii între Generaţii

 

Nota de informare privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal.