Asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale

1. Lege nr.346 din 05/06/2002, republicata

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.251 din 08/04/2014, privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

 

2. Ordin nr.450 din 06/06/2006

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.708 din 17/08/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.346/2002, privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

3. Lege nr.319 din 14/07/2006

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.646 din 26/07/2006, a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare

 

4.Hotarare nr.1425 din 11/10/2006

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.882 din 30/10/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

Precizari referitoare la recuperarea indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca (cod 02,03,04)--Click aici--

Documente atasate: - Anexa 1 - Cerere;

                                  - Anexa 2 - Centralizator

                                  - Anexa 3 - Adeverinta.

 

 

CERERILE DE RECUPERARE DE INDEMNIZATII PENTRU INCAPACITATE TEMPORARA DE MUNCA, SE DEPUN LA REGISTRATURA CJP ILFOV, CU PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE, URMAND CA, IN CAZUL IN CARE NU EXISTA MOTIVE DE RESPINGERE, NUMARUL DE INREGISTRARE AL CERERII SA FIE ACORDAT DUPA VERIFICAREA DOSARULUI,                                                                             IN TERMEN DE 48 ORE

 

 

GHISEUL 7 ( etaj 2, cam. 22 ) - SUSPENDAT TEMPORAR

ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

ACTIVITATEA DE DEPUNEREDOSARE SE VA EFECTUA LA GHISEUL NR.1, PARTER 

LUNI, MARTI, MIERCURI, JOI

8:00 - 14:00