Locuri de munca

A N U N Ţ

 

CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ILFOV

Organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantăde: Referent, clasa III, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Achiziţii Publice, Ad-tiv,Arhivă în data de 22 martie 2016, orele 1000 proba scrisă, iar interviul în data de 24 martie 2016, începând cu orele 1400.

Relaţii suplimentare se pot obţine la CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ILFOV, Compartimentul Resurse Umane, cu sediul în Bucureşti, B-dul Lacul Tei, nr.17, sector 2, telefon 021/212.12.26/123.

 

CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ILFOV

Organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantăde: - Expert, clasa I, grad profesionalsuperior, în cadrul Serviciului Stabiliri Prestaţii, în data de 10februarie 2016, orele 1000 proba scrisă, iar interviul în data de 12februarie 2016, începând cu orele 1200.

Relaţii suplimentare se pot obţine la CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ILFOV, Compartimentul Resurse Umane, cu sediul în Bucureşti, B-dul Lacul Tei, nr.17, sector 2, telefon 021/212.12.26/123.