Asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale

1. Lege nr.346 din 05/06/2002, republicata

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.251 din 08/04/2014, privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

 

2. Ordin nr.450 din 06/06/2006

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.708 din 17/08/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.346/2002, privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

3. Lege nr.319 din 14/07/2006

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.646 din 26/07/2006, a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare

 

4.Hotarare nr.1425 din 11/10/2006

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.882 din 30/10/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

Precizari referitoare la recuperarea indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca (cod 02,03,04)<<click aici>>

Documente atasate: - Anexa 1 - Cerere;

                                  - Anexa 2 - Centralizator

                                  - Anexa 3 - Adeverinta.