Ajutor deces

Cerere acordare ajutor de deces;

Cerere pentru acordarea ajutorului de deces si a drepturilor neincasate.

Cerere pentru acordarea drepturilor neincasate;

 

LEGISLATIE:

Art.120, alin.(1) si (2) - Legea 263/2010 

    (1) Sumele neîncasate de către pensionar, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul şi/sau, după caz, drepturi restante de pensie, cuvenite şi neîncasate până la deces, se plătesc soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, în lipsa acestora, celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului comun.

<LLNK820003121181100001>

    (2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescripţie.